Környezeti nevelés

 A környezeti nevelés, mint kiemelt feladat a kezdetek óta jelen van iskolánk pedagógiai programjában és a mindennapi gyakorlatban  egyaránt. A környezettudatos magatartás és a környezetért felelős életvitel kialakítása mind a tanórai tartalmakban mind a tanórán kívüli iskolai programokban prioritást élvez, iskolai munkatervünkben évről évre megjelennek azok a tevékenységek, projektek, amelyekben ez a gyakorlatban megvalósulhat. Túraversenyek, erdei iskolai projektek, diák-önkormányzati nap programja, kirándulások, hulladékgyűjtés. 2016-ba elnyertük az ÖKO iskola címet, így a jövőben  környezeti nevelés terén kifejtett munkánkat még következetesebbé, szervezettebbé szeretnénk tenni,  mert manapság szinte az egész Föld léte veszélyeztetett a helytelen emberi tevékenységek által. 

 Az ismeretek megszerzésében nagy szerepet szánunk az IKT eszközöknek, a már meglévő, és a pályázat során beszerzett programoknak, környezetvédelmi játékoknak, e-tananyagoknak, külső partnereink (Mecseki Erdészeti Zrt, Biokom Hulladékkezelő Kft, DDR Vízmű, Duna-Dráva Nemzeti Park) színes, változatos, gyakorlatalapú, tevékenykedtető foglalkozásainak, bemutatóiknak.

   A folyamatosan, több hónapon keresztül tervezett programjaink a következők:

  • téli madáretetés
  • szelektív hulladékgyűjtés
  • a vízzel, az árammal való takarékoskodás
  • saját környezetünk (iskola és lakóhely) állandó rendben tartása, szépítése.  

A téli madáretetés a madáretetők karbantartásával, újabb etetők kihelyezésével indul már november végén. Az etetést minden osztály heti váltásban végzi az iskola parkjában.

A szelektív hulladékgyűjtés bevezetése már régóta foglalkoztatja közösségünket. Elem- és akkumulátorgyűjtést már régebb óta folyamatosan végzünk, papír és fémhulladék gyűjtést pedig egy-egy alkalommal hirdettünk meg. A továbbiakban ezt szeretnénk kiterjeszteni a műanyag és papír konténerben való szelektív gyűjtésére, valamint a saját környezetünkben keletkező „zöld hulladék” komposztálására.

Igyekszünk energiatakarékos világítóeszközöket, víztakarékos WC tartályokat beszerezni. A gyerekek figyelmét a vízzel és villanyárammal való takarékosságra irányítjuk, és megköveteljük az erre való odafigyelést.

Szeptemberben felosztjuk az iskola udvarát az osztályok között, és ettől kezdve az osztályfőnökök és szaktanárok segítségével rendszeresen gyűjtjük a tanulókkal közösen a szemetet, rendezzük az előkert növényeit, virágait.

 Márciusban a Víz Világnapja, áprilisban a Föld Napja, májusban pedig a Madarak és Fák Napja köré szervezzük tanórai és szabadidős tevékenységeinket.

    

                       Madarak és fák napja 2016                                     Kerékpározás Magyarhertelendre 2016

       

                                                      Erdei iskola 5. - 6. osztály  2015/2016-os tanév                                                   

 

 <<<vissza a lap tetejére