A 2017/2018-as tanév végén két pályázatunk zárására került sor.

NTP-TFJ-17 „Játékvilág” elnevezésű pályázaton 707 000 Ft-ot nyert iskolánk.

A pályázat célja volt a logikai-matematikai, nyelvészeti és interperszonális területen tehetségígéretes tanulókat segítő műhely tárgyi feltételeinek javítása eszközök vásárlásával. A játékok használatával fejlődött a tanulók problémamegoldó gondolkodása és térbeli-vizuális képessége, matematikai képességeik bővültek, egymással könnyebben teremtettek kapcsolatot, viselkedésük javult. Gyakorolták kezelni a kudarcot és a sikert. Önbizalmuk erősödött. Az eszközök alkalmazásával fejlődtek a tanulók érzelmi, akarati tulajdonságai. A pedagógusok is tanultak, más oldalukról ismerték meg a gyerekeket. A társasjátékok, szótanuló játékok, kártyák segítségével egyszerre több kompetenciát is fejlesztettünk, gazdagodott a tanulók szókincse, nyelvi fejlődésüket is elősegítettük. A gyerekek jól használhatták kreativitásukat, fejlődött térbeli tájékozódási képességük.

     

 

NTP-KNI-17 "REJTETT KINCSEK A ZSELIC MEZSGYÉJÉN"

elnevezésű pályázaton  1100000 Ft-ot nyert iskolánk

A programban 20 felsős, 10-14 év közötti gyermek vett részt. Pályázatunk célja volt, hogy a tanulókat megismertessük lakóhelyük, a Zselic nevezetességével, természeti szépségeivel. Erősítsük a gyermekek szülőföldhöz kötödését, ismerjék meg szűk hazájuk értékeit, hagyományait, mesterségeit, az itt élt híres emberek életútját. Megismerjék a környék jellemző növény- és állatvilágát. Megszerettessük a gyermekekkel a túrázást, ismerjék a különböző járásmódokat, tanulják meg az iránytű használatát, szerezzenek jártasságot a térképolvasásban. A foglakozásokon igyekeztünk változatos módszereket, tevékenységeket alkalmazni. Az élményközpontú tevékenységek, mint a tanulói kísérletek, a tanulmányi kirándulások nemcsak jól motiválták a tanulókat, de lehetőséget biztosítottak a felfedező tanulásra is.