Intézményi informatikai infrastruktúra fejlesztés a közoktatásban

TIOP-1.1.1-12/1 

A konstrukció kapcsán az alábbi részcélokat fogalmazták meg:

  1. A közoktatási intézményekben álljon rendelkezésre
  • az IKT-készségek elsajátításához szükséges, egyenlő hozzáférést biztosító infrastruktúra,
  • a pedagógiai munkát támogató informatikai és digitális eszközrendszer,
  • olyan informatikai infrastruktúra, mely lehetővé teszi a tanulói előremenetelt, teljesítményt mérő és tehetségeket nyomonkövethetővé tévő eszközrendszer hatékony alkalmazását,
  • a közösségfejlesztést, közösségi együttműködést, tartalomszolgáltatást támogató infrastruktúra.
  1. Csökkenjen a digitális leszakadás, különös tekintettel o a sajátos nevelési igényű tanulókra, a hátrányos helyzetű tanulókra.
  2. A pedagógusok körében váljon általánossá az IKT alapszintű ismerete, használata és a közreműködésükkel terjedjen el az iskolákban az e-nyilvántartás.