Az Útravaló Ösztöndíjprogram lényege, hogy a rászoruló hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű tanulók tanulmányi előmenetelét, továbbtanulását ösztöndíjjal és mentori támogatással segítse. 

A Magyar Kormány biztosítani kívánja a tartós munkanélküli, gazdaságilag versenyképtelen társadalmi réteg gyermekei számára az oktatási rendszeren keresztül a társadalmi és gazdasági életben való sikeres integrációt. A 2005 óta működő program átfogó célja a hátrányos helyzetű tanulók esélyegyenlőségének elősegítése, a fiatalok továbbtanulásának, szakma, érettségi és diploma szerzési esélyeinek javítása, a számukra elérhető ösztöndíjrendszer megújítása, valamint a természettudományos érdeklődésű tanulók tehetséggondozása.

Iskolánkban az Útravaló ösztöndíjprogram keretén belül a tanulókat egy-egy mentori feladatokat ellátó tanár segíti tanulmányai során, és felkészíti érettségit adó középiskolában való továbbtanulásra.