Eredményeink

 Iskolánkban  sok a tehetséges, tanulni vágyó gyerek. A viszonylag magas óraszámban tanított német nemzetiségi nyelv oktatása mellett tanulóink számos lehetőséget kapnak tehetségük fejlesztésére. Olyan programokon, versenyeken vehetnek részt, amelyekkel elmélyíthetik, speciálissá tehetik tudásukat és szakirányú érdeklődésüket is kielégíthetik. A tehetséggondozás, fejlesztés színterei a szakkörök, versenyekre, vetélkedőkre felkészítő foglalkozások és a tanórai differenciálás. Ennek meg is van az eredménye, hiszen  évek óta diákjaink jól szerpelnek a körzeti, megyei, területi és országos versenyeken, számos sportversenyen és a különböző tantárgyi levelező versenyeken.

Berg Judit írónő adta át az oklevelet Balogh Zsófia 4. osztályos tanulónak.